Rekonstrukce stájí v Agrochovu Sobotka, a.s.

Rekonstrukce stájí v Agrochovu Sobotka, a.s.

Rekonstrukce stájí v Agrochovu Sobotka, a.s. Chtěl bych se s vámi podělit o zkušenosti, které jsme získali při rekonstrukci našich stájí. Výstavba naší stáje K640 začala v roce 1973 a do provozu byla uvedena v roce 1976. Stáje fungovaly na kejdovém hospodářství, původní keramické jedno-rošty byly po vydrolení vyměněny za betonové troj-rošty. Krmení se provádělo pomocí nad žlabových dopravníků. Lože byla z gumových matrací o síle 20 mm, zalitých v betonu. Dojírny 2 - kruhové tandemové.

Během let došlo k několika změnám. Kejdové hospodářství stále zůstává, ale došlo k výstavbě nového 120m dlouhého krmného stolu a také k výměně kruhové dojírny se 36-ti dojícími místy. V roce 2004 jsme se rozhodli vyměnit staré zábrany ve stáji a při té příležitosti vyvstal problém co se starými, částečně uvolněnými, ale někde také zcela chybějícími, gumovými matracemi. S ohledem na stáří stáje, v tu dobu již 30 let v provozu, jsme hledali řešení rychlé a finančně dostupné, které by co nejvíce zachovalo dosavadní systém lože, na který byly krávy zvyklé.

Spojili jsme se s výrobcem pryžových koberců, firmou KSK-BELT, a.s. v Teplicích, která už měla zkušenosti s uplatněním svých výrobků v chovu zvířat. S ohledem na finanční stránku jsme se rozhodli pro pryžový koberec v síle 6mm. Výhodou bylo, že gumový koberec byl v roli 40m a šíři 1,6m. Původní lože byla v šíři 110cm a mezi gumovými matracemi byl betonový proužek. Abychom vyrovnali výškový rozdíl způsobený již chybějícími gumovými matracemi, použili jsme k dorovnání vyřazené důlní pasy. Potom jsme již mohli roztáhnout pryžový koberec souvisle přes všechna lože, takže jsme překryli i původní betonové proužky. Lože jsme tak rozšířili na 120cm. Ukotvení jsme provedli šrouby na chemické kotvy. Všechno jsme zvládli vlastními silami a prostředky. Nové pryžové koberce splnily naše požadavky s ohledem na čistotu a údržbu lože. Tím jsme dosáhli zvýšené hygieny vemene po dojení. Časem jsme zjistili, že pokud by gumový koberec byl širší a silnější, nedocházelo by pravděpodobně při zaléhání a vstávání krav k zachytávání za hranu koberce. Matrace se tak často roztrhla a nečistoty se tak dostávaly pod ni. To vedlo k vytváření boulí pod matracemi.

Když jsme se v roce 2012 rozhodli pro výměnu gumových koberců, spojili jsme se opět s firmou KSK-BELT, a.s. a po dohodě jsme koupili nové koberce, tentokráte v šíři 2m a síle 14mm. Systém lože zůstal zachovaný. Po několika měsíční zkušenosti se nám zdá, že tyto matrace budou splňovat svoji funkci dobře. Postupem času bychom chtěli vyměnit všechna lože. Ve stájích by se určitě našlo mnoho dalších míst, kde by gumové koberce našly své uplatnění. U napáječek, drbadel, v místech, kde jsou zavěšeny minerálie, ale také na pohybových chodbách, v čekárnách nebo položené na roštech. Lze je využít do míst, která nejsou u krav příliš populární tj. prostory na ošetření paznehtů, veterinární zákroky atd. V našich stájích jsou vhodné tam, kde nelze přistýlat ať slámou, substrátem z kejdy, pískem atd., protože v nich nemůžeme použít mechanizaci.

Na vstupy do jednotlivých sekcí, které tvoří šikmé betony, jsme použili tzv. pryžové schodnice, které jsou speciálně vyráběny do koňských přívěsů, pro nástup zvířat do přepravníku. Pryžové prahy se nám osvědčily, krávy při přecházení šikmých ploch nekloužou. Na matrace krávy dobře zaléhají, dobře se udržují a izolují chlad. Jsou zdravotně nezávadné. Splňují hlavní požadavky na dobré ustájení, což se projeví především ve spokojenosti zvířat. Pryžové koberce mohou najít širší uplatnění v živočišné výrobě – ustájení skotu, koní, ale také u prasat a selat. Rádi se s Vámi podělíme o naše zkušenosti a v případě zájmu Vám ukážeme ustájení našeho dobytka. Autor článku: Jiří Rulc – hlavní zootechnik, Agrochov Sobotka a.s. Článek byl uveřejněn v týdeníku Zemědělec - č.41 - "Efektivita chovu dojeného skotu".