Bílovská zemědělská a.s. – Gumové matrace v dojírně kravínu v Bílově

Bílovská zemědělská a.s. – Gumové matrace v dojírně kravínu v Bílově

Bílovská zemědělská a.s. je zemědělskou společností, která se nachází v okrese Plzeň-sever. Zabývá se živočišnou výrobou, tj. chov mléčného holštýnského skotu a pastva krav bez tržní produkce mléka, a rostlinou výrobou, plodinami jsou pšenice, ozimý ječmen, žito, oves, kukuřice, hrách, vojtěška a řepka.

Gumové matrace s kladívkovým povrchem jsme dodali v roce 2020 do jedné části dojírny. Byla zde původní plastová podlaha od firmy Replast, která už byla na pokraji životnosti a nevyhovovala potřebám zaměstnanců i krav. Gumové matrace jsou položeny v pásu s vyřezanými otvory pro tyče, které oddělují jednotlivé kusy, a jsou k podlaze přidělány šrouby. Výhodoutéto pokládky je eliminace spár mezi jednotlivými kusy gumy a nedochází tak k zanášení nečistotami.