Bezpečnostní silniční prvky (retardéry)

Potřebujete systém zpomalovacích nájezdů u přechodů pro chodce či ostrůvek pro nástup pasažérů? Prohlédněte si naše bezpečnostní prvky.

Použití

  • Systém zpomalovacích nájezdů u přechodů pro chodce
  • Silniční uzly
  • Ostrůvky pro nástup pasažérů
  • Speciální konstrukce těchto prvků je vytvořena na základě dlouhodobého výzkumu a odpovídá požadavkům kladeným nejen na bezpečnost při upevňování jednotlivých produktů, ale i pro bezpečné přejíždění a šetření otřesů z hlediska uživatelů – tj. účastníků silničního provozu
  • Nosnou kostru a pevnost výrobku zaručuje kovový prvek, který je zalisovaný do výrobku z pryže. Tato může být v barvě černé či červené
  • Doporučená rychlost při přejíždění této překážky je 30 km/hod. Prvek je pevně spojen s podkladovou deskou 4 speciálními šrouby

Prozkoumejte více našich produktů používaných pro transport na železnicích a silnicích.

Technické parametry

Označení Rozměry (mm) Barva
BKE (rohy) 850 x 850 x 60 Černá, červená
BKI (středy) 600 x 600 x 60 Černá, červená
BKA (nájezd) 850 x 600 x 60 Černá, červená

Fyzikální vlastnosti

Technická dokumentace / katalog

Níže dostupné PDF popisuje technickou dokumentaci, způsob montáže a případné  další parametry.

Zobrazit PDF