Obrábění kovu

Nabízíme možnost obrábění kovových materiálů na následujích strojích.

CNC soustruh DOOSAN, typ PUMA 2600 LM


Pracovní rozsah

Oběžný průměr nad ložem max. mm 780

Oběžný průměr nad suportem max. mm 630

Max. průměr soustružení nad ložem mm 376

Max. délka soustružení při upnutí ve sklíčidle mm 1280

Max. průměr soustružené tyče mm 76

Max. hmotnost obrobku bez použití koníku kg 220

(vč. hmotnosti sklíčidla = 35 kg)

Max. hmotnost obrobku při použití koníku kg 770

(vč. hmotnosti sklíčidla = 35 kg)

CNC soustruh DOOSAN, typ PUMA TT1800SY

Nabízíme dva soustruhy tohoto typu.

            

Pracovní rozsah

Max. oběžný průměr nad ložem mm 300

Max. oběžný průměr nad suportem mm 230

Max. průměr soustružení nad ložem s horní hlavou mm 230

Max. průměr soustružení nad ložem s dolní hlavou mm 230

Max. délka soustružení mm 600

Max. vzdálenost mezi čelem pravého a čelem levého vřetena mm 980

Rozsah frézování mimo osu soustružení pomocí osy Y mm 100 (+/- 50)

Max. průměr soustružené tyče (levé vřeteno) mm 65

Max. průměr soustružené tyče (pravé vřeteno) mm 65

Max. přípustná hmotnost obrobku bez použití protivřetene kg 120

(vč. hmotnosti sklíčidla = 23 kg)

CNC soustruh šestiosý DOOSAN typ LYNX 220LSYC

      

Pracovní rozsah

Oběžný průměr nad ložem max. mm 600

Oběžný průměr nad suportem max. mm 400

Max. průměr soustružení mm 300

Max. délka soustružení ve sklíčidle mm 510

Max. průměr soustružené tyče (na hlavním vřetenu) mm 65

Max. průměr soustružené tyče (na protivřetenu) mm 34

Rozsah mimoosého frézování pomocí osy Y mm 105 (±52.5)

Max. přípustná hmotnost obrobku bez použití sek. Vřetena kg 120

(vč. hmotnosti sklíčidla = 12 kg)

Max. přípustná hmotnost obrobku při použití sek. Vřetena kg 300

vč. hmotností sklíčidel =12+7 kg)

Použití

Technické parametry

Fyzikální vlastnosti

Technická dokumentace / katalog

Níže dostupné PDF popisuje technickou dokumentaci, způsob montáže a případné  další parametry.

Zobrazit PDF