Dopravní pásy profilové

Profilové dopravní pásy se používají v provozu se strmějším náklonem dopravníku. U standardních hladkých pásů by docházelo k sesouvání materiálů. Profilové dopravní pásy díky různým profilům stabilizují sypký materiál, čímž dochájí k efektivnější dopravě. Profilové dopravní pásy se dají použít při náklonu 20°-40°.

Naše firma nabízí jak vlastní výrobu dopravních pásů, tak distribuci profilových dopravních pásů jiné výroby.

Technické přejímací podmínky

Zobrazit PDF