Výhoda gumové podlahy do kravína

Hladky dopravni valecek.

Zajímal nás názor odborné společnosti na použití gumových podlah / matrací v kravínech a jejich případný negativní či pozitivní dopad. Prošli jsme si tedy několik ocitovaných článků, které byly publikovány za posledních 20 let, abychom si udělali vlastní názor.

Povrchy použité v odborných experimentech v kravínech

Většina článků zkoumá následující povrchy:

 • Beton
 • Měkká gumová matrace
 • Tvrdší gumové matrace / podlahoviny
 • Tartan
 • Písek

Měkké matrace v porovnání s tvrdými matracemi, co se parametrů týká, jsou následující:

 • Tvrdé matrace - tloušťka 12mm, váha 9.6 kg/m2
 • Měkké matrace - tloušťka 32mm, váha 1.2 kg/m2

Testované povrchy by měly zaručit, že krávy zůstanou čisté a zdravé, zatímco se sníží náklady na vystýlání kravína organickou vystýlkou.

Test se prováděl v nevytápěných budovách.

Metriky použité pro porovnání experimentů

 • Doba ležení (minuty / 12h)
 • Doba stání (minuty / 12h)
 • Doba přežvykování (minuty / 12h)
 • Kapacita dojení (litr / den)
 • Množství vystýlky

Krávy byly rozdělené do testovacích skupin a byly umístěny do prostor s jednotlivými povrchy. Pohyb a poloha krav byly sledovány kamerami.

Dopad gumových matrací na dobu ležení

Dle článku z roku 2010, krávy strávily nejvíce času ležením na gumových matracích , t.j. o 6% více oproti betonu a o 9% oproti písku.

Další článek z roku 2019 zmiňuje, že doba ležení krav je o 5% delší u gumových povrchů (582 minut / 12h) než u betonových povrchů.

Preferenční test ukázal, že krávy daleko více preferovaly ležení na gumových matracích oproti betonu. Všechny povrchy byly se stejným množstvím vystýlky (t.j. minimální akceptovatelné množství.).

Domněnkou preference (článek) gumových povrchů u krav může být tepelná izolace gumových povrchů v zimním období, kdy teplota dosahuje -20°C až 8°C, což je zmíněno i v článku z roku 2022.

Dopad gumových matrací na dobu stání

Preference stání na gumovém povrchu (197 minut / 12h) je o 30% větší než na betonovém povrchu, dle článku z roku 2010.

Dopad gumových matrací na dobu přežvykování

Doba přežvykování (522 minut / 12h) je o 20% vyšší u gumových povrchů než u betonových povrchů, dle článku z roku 2010.

Množství vystýlky u gumových podlah

Vystýlka je nutná i v případě použití gumových podlah, ovšem v nižším množství, což je zmíněno v následujícím článku, kde říkají, že krávy preferují, co nejvíce vystýlky. Gumové povrchy ovšem minimalizují množství použité vystýlky. Množství vystýlky u gumových a betonových podlah je o 35% nižší, než u písčitého podkladu, dle článku z roku 2010.

Riziko prokluzovosti

Riziko prokluzu krav bylo sníženo o 40% u gumových povrchů oproti betonovému povrchu, dle článku z roku 2019.

Vliv na dojivost krávy

Vliv gumového povrchu na dojivost krav je minimální, dle článků se jedná o 2-3% (8,5 litru/den, vs. 8.3 litru/den), neporovnáváme-li odchylku, dle článku z roku 2010.

Období telení

V období telení gumové povrchy navyšují čas strávený ležením o 10% . Závěrem článku z roku 2022 je, že gumové podlahy navyšují dobu ležení krav, přežvykování krav, snižují dobu strávenou stáním a také snižují dobu, kdy se kráva sama očišťuje. Jedná se však o maximálně 10% rozdíl.

Životnost gumových podlah

V následujícím článku z roku 2019 vnímají měkké gumové povrchy jako nejpohodlnější pro krávy. Nicméně dochází k závěru, že měkké gumové matrace nejsou vhodným řešením kvůli krátké životnosti a rychlé deformaci povrchu, přestože jsou měkké gumové matrace nejlevnějším materiálem. Ovšem náklady na výměnu měkkých gumových matrací jsou vysoké v porovnání s tvrdší gumou, která má dlouhou životnosti. Dle zkušenosti našich zákazníků i desítky let. Je jednoduchá na údržbu a potřebuje méně vystýlky než negumové povrchy.

Zdraví kopyt

Následující článek zmiňuje, že gumové podlahy dosahují menšího opotřebení kotníků krav a také menší nutnost očišťování kopyt, která slouží jako prevence poškození drápu a celkově chromosti krav.

Závěr

Gumová matrace z naší gumárny se bude řadit do kategorie tvrdších gumových matrací a povrchů. Z odborných článků je patrné, že gumové povrchy do kravína jsou rozhodně lepší než beton, písek a tartan. Z experimentů ovšem není možné prokázat, jestli je pro kvalitnější komfort krav lepší měkká guma či tvrdá guma. Oba povrchy nabývají podobných hodnot v různých částech roku s různými odchylkami.

Tvrdší guma je ovšem dle článků ekonomicky výhodnější pro kravíny něž měkké gumové matrace. Hlavně z důvodu opakovaných nákladů na výměnu měkkých gumových matrací, jelikož se prostor musí při výměně matrací vyklidit a umýt, což je v kravínech obtížné. Měkká guma se také rychle opotřebí a různě poohýbá, což může vést k většímu zakopávání krav v kravíně.

Citované články

 • M. Norring, E. Manninen, A.M. de Passillé, J. Rushen, H. Saloniemi, (2010) Preferences of dairy cows for three stall surface materials with small amounts of bedding
 • Sadharakiya, Kaushikkumar & Sorathiya, Lalitchandra. (2019). Effects of Rubber Mat Flooring on Behaviours, Welfare and Production Performance in Crossbred Cows.
 • SUNA BÜYÜKKÖK, KENAN BÜYÜKTAS, AHMET TEZCAN, CIHAN KARACA, (2019) The effect of different bedding materials used on free-stalls on dairy cows’ preferences
 • J. Vanegas, M. Overton, S.L. Berry, W.M. Sischo, (2006) Effect of Rubber Flooring on Claw Health in Lactating Dairy Cows Housed in Free-Stall Barns
 • Kumar, Brijesh & Vandana, & Gaur, Gyanendra & Tomar, A.K.S. & Singh, Mukesh & Verma, Med Ram & Dutt, Triveni. (2022). Effect of Floor Enrichment with Rubber Mattress of Calving Pen on Prepartum Behaviour of Tharparkar Cow during Winter Season.
12/9/2023