Typy pražců používaných u pásových dopravníků

Hladky dopravni valecek.

Pokud chcete pochopit a vylepšit vás dopravníkový systém, pak je potřeba znát všechny typy návrhů pražců, které v dopravnících mohou být použity. V tomto článku popíšeme základy typů jednotlivých pražců.

Nosné vs. Vratné pražce

V průběhu vývoje dopravních pražců bylo vyvinuto mnoho typů. Každý z návrhů má vlastnosti, které mohou například minimalizovat tlak na pás, očisťovat pás a další jiné.

Nejjednodušším způsobem, jak rozlišit návrhy pražců je rozdělit je na nosné a vratné pražce.

  • Nosné pražce přenášejí materiál z místa A na místo B
  • Vratné pražce přenášejí dopravní pás zpět na místo A 

Nicméně, rozlišení pražců je daleko více granulární, jak bude zmíněno níže

Schéma dopravníku

Nosné pražce

Hlavní částí nosného pražce je centrální váleček, který je po stranách doplněn křídlovými válečky, připojenými v nosném úhlu (například 45 stupňů).

Díky nosnému úhlu je přenášený materiál shromážděný blíže ke středu pásu a tím pádem nedochází k pádu materiálu z pásu při transportu.Nákres nosného pražce

Nosné pražce se mohou vyskytovat v setu 3 či 5 válečků. Čím více válečků je použito, tím lepší je distribuce váhy nákladu a umožňuje vyšší transportní kapacitu. 

Dopadové pražce

Dopadové pražce jsou používány v místě nákladu materiálu na pás. Nově nakládaný materiál představuje dopad o vysokotlakém nárazu na pás. Pražce s diskovými válečky jsou ideální, jelikož lépe absorbují náraz.

Dopadové pražce jsou instalovány v blízké vzdálenosti a obvykle jsou vyráběny v průměru 89mm.

Přechodové pražce

Přechodové pražce pomáhají při snížení napětí na pásu, které se vyskytuje u poháněcího a vratného bubnu. Přechodové pražce postupně upravují nosný úhel z 0 stupňů na 45 stupňů hned za vratným bubnem, čímž umožní lepší seskupení materiálu. Naopak před navinutím pásu na poháněcí buben je potřeba přejít z 45 stupňů na 0 stupňů a pás pěkně narovnat po celé šíři dopravníku, než bude navinut na buben.


Přepravovaný materiál na dopravním pásu


Dopravní pás musí být rovnoměrně navinut na buben, aby se předcházelo dlouhodobému zničení pásu. V praxi se přechodové pražce vyrábějí z dvou až 3 válečků.

Vratné pražce

Při přenášení dopravního pásu zpět k násypce je potřeba pás částečně podpírat. Jelikož pás už nenese náklad, tak tato podpora nemusí být tak silná jako při přenášení materiálu. Z tohoto důvodu jsou vratné pražce instalovány ve dvou až třikrát delších vzdálenostech než u pražců nosných. I počet válečků na pražci může být snížen na jeden až dva válečky na pražci.

Pokud je použit jen jeden váleček, tak se tomu většinou říká hladký vratný pražec, který je roztažen přes celou délku pásu a je připevněn ke konstrukci dopravníku. 

V případě, že jsou použity dva válečky, tak se jedná o pražec V-typu.

Vratný váleček může také být pokryt gumovými disky, které odstraňují přilepený materiál z pásu. 

Srovnávací pražce

Dopravní pás by měl být perfektně srovnaný v místě navíjení na buben. V praxi je ovšem pás často trochu vychýlen kvůli nesprávnému spojení pásu nebo nerovnoměrně rozloženému nákladu na pásu. V těchto případech může srovnávací pražec pěkně srovnat pás na buben, aby se předešlo poškození při nerovnoměrném napínání pasu při nepřesném navinutí.

Girlandové pražce

Pokud potřebujete přenosný dopravník, případně pokud je nevhodné prostředí pro fixní pražce, tak bude potřeba girlandový pražec. Tyto pražce jsou připojeny ke konstrukci dopravníku a umožňují lepší přenosnost a flexibility. Přičemž dochází ke snížení maximální kapacity nákladu.

Porovnání fixního a girlandového pražce

Napínání bubnu

Poslední část, která hraje velkou roli při používání dopravníku je napínání. Pro efektivní přepravu materiálu je potřeba udržovat pás dostatečně napnutý. Bubny budou pás rychleji pohánět a pás bude méně vibrovat nahoru a dolů, což zpomaluje pohyb.

Dopravní válečky pro pražce nabízené v KSK Belt

V KSK Belt v současné době nabízíme tyto typy dopravních válečků.

14/1/2021