Technologické dopravní válečky pro pískovny, cementárny, teplárny a elektrárny

Hladky dopravni valecek.

Při přepravě materiálu v pískovnách, cementárnách, teplárnách a elektrárnách se většinou jedná o přepravu sypkého materiálu ve vzdálenosti desítek až stovek metrů. V porovnání s povrchovými doly se jedná o kratší transportní vzdálenost, kdy se převáží materiál o menší hmotnosti.

Proto se v tomto případě používají menší válečkové dopravníky s lehkými technologickými válečky o průměru mezi 63mm až 133mm (případně i nižší průměr). Z pohledu šíře se jedná o maximální šíři 1200mm. 

Podle typu materiálu, sklonu tratě, atd. se mohou používat různé typy dopravníků s technologickými válečky. 

Dopravníky bez tažného elementu

Pokud dopravujete materiálu při nízkém sklonu a hmotnosti, můžete použít dopravník bez tažného elementu. Dopravníky bez tažného elementu jsou například válečkové tratě. Jedná se o jednoduchý dopravník, který buď jako pohon používá pouze tíhu materiálu a malý sklon (gravitační trať/dopravník) nebo využívají řemen uvnitř dopravníku pro zajištění minimálního pohonu válečků (poháněná trať). Úhel sklonu tratě by měl být velmi malý a to od 1,5° do 5°.

Uplatnění válečkových tratí je ve skladech, mezioperační dopravě, při nakládání či vykládání, výrobě, montáži a expedici. Jedná se hlavně o dopravu kusových materiálů, krabic, palet nebo bloků.

Další možné použití válečkové tratě s lehkými technologickými válečky je pro:

 • Překladiště
 • Pošty
 • Potravinářský průmysl
 • Chemický průmysl
 • Stavebnictví
 • Přeprav kusového materiálu, např. plastových přepravek, KEG sudů, kartonů, EUR palet apod.

Dopravníky s tažným elementem

Pokud potřebujete přepravovat materiál ve vyšší rychlost a případně sklonu, pak je lepší použít pásové dopravníky (dopravník s tažným elementem). Pás dopravníku tvoří jak nosný, tak tažný prvek, pro přepravu materiálu. Pásové dopravníky se mohou použít při větším sklonu, až 12° až do 23°.

Výhodou pásových dopravníků je vysoká dopravní rychlost, výkon, delší dopravní vzdálenost, plynulá doprava, jednoduchá údržba či nízká energetická náročnost. 

Pásové dopravníky s technologickými válečky jsou vhodné pro dopravu kusového materiálu. Použití je například pro:

 • Lehké dopravníky pro servis uhelných dolů
 • Lomy
 • Pískovny
 • Betonárky
 • Obalovny
 • Zemědělství - posklizňové linky, sila, bramborárny, mlýny
 • Slévarny
 • Potravinářský průmysl
 • Chemický průmysl
 • Stavební průmysl
 • Půjčovny/Servis
 • Papírenství
 • Automobilový průmysl

Jak může KSK Belt pomoci

V KSK Belt Vám rádi pomůžeme s výrobou lehkých dopravních válečků o průměrech 63mm, 76mm 108mm a 133mm. Pokud byste měli zájem o spolupráci nebo požadujete válečky s menším průměrem, tak nám napište dotaz či zavolejte.

Jsme zároveň schopni zhotovit atypické válečky dle výkresové dokumentace.

Kromě válečků jsme schopni dodat i dopravní pásy pro výše popsané pásové dopravníky.


26/4/2021