Jak vybrat dopravní váleček

Hladky dopravni valecek.

Výběr správného typu dopravního válečku závisí na několika vlastnostech, které závisí na účelu válečku. Níže shrneme hlavní vlastnosti, které byste měli promyslet při výběru a užívání dopravních válečků

Hluk a vibrace 

Hluk vznikající při transportování materiálu je důsledkem několika faktorů:

  1. Spojení mezi válečkem a konstrukcí - stabilní spojení mezi válečkem a konstrukcí snižuje možnost vibrací.
  2. Použitý materiál - ocelové válečky produkují silnější vibrace než gumové válečky, které vibrace tlumí.
  3. Konstrukční chyba - nesprávnou kalibrací rotace válečku mohou být vyvolány silné vibrace, které mohou vést ke zničení válečku.

Adheze

Vzhledem k transportovanému materiálu je nutné se zamyslet nad množstvím tření, které je vhodné k přenosu. Pro křehké materiály je vhodnější zvolit válečky s vyšší adhezí, například válečky gumové. Pro transport více odolných materiálů je možné zvolit válečky ocelové.

Dále je vysoká míra adheze nutná pro válečky, které budou pohánět dopravní pásy přes elektrické motory. Čím více tření, tím efektivnější bude tah dopravníku a jeho provoz.

Rozložení váhy

Životnost dopravního válečku může být ovlivněna několika faktory. Jeden z nich je váha převáženého nákladu. Pokud navrhujete konstrukci dopravníku, je dobré ho navrhnout tak, aby váha nákladu byla dobře distribuována mezi více válečků (alespoň tří) a ne jen na jeden váleček. 

Čistota provozního prostředí

Dalším z faktorů, který může velmi ovlivnit životnost válečku je prostřední, ve kterém bude nasazen. Prašné či velmi vlhké prostory mohou být důvodem rychlého poničení válečku. Z tohoto důvodu, některé typy válečky mohou být vhodnější ve specifickém prostředí oproti válečkům jiným. Kromě toho by se měly provádět pravidelné kontroly takto rizikových prostor a válečků, které se zde používají. 

Válečky vyráběné v KSK Belt

V KSK Belt vyrábíme následující válečky


Ocelové válečky:


Pogumované válečky:

24/10/2020