Dětské hřiště na zahradu - tipy

Hladky dopravni valecek.

Plánujete pro děti hřiště na zahradu?

Přinášíme drobné rady, které Vám stavbu usnadní. Zároveň Vám představíme gumový materiál jako nejlepší povrch pro bezpečí Vašich dětí.

Povrch dětského hřiště

Nedílnou součástí dětského hřiště je povrch, ve kterém budou herní prvky zabudovány. Ať už to bude trávník, štěpka nebo gumový povrch, je důležité učinit rozhodnutí o povrchu na začátku, kdy se musí případná zemina odstranit a povrch zavést podložím určeným pro pokládku konečného povrchu.

Při volné pokládce na rovnou plochu s vrstvou písku nebo jemného štěrku, zpevněný povrch (betonový, živičný) musí být před instalací pryžové dlažby řádně vyzrálý, rovný a očištěný od cizích materiálů jako je prach, nečistoty, barva. Správně připravený povrch by měl zajistit dobrý odvod vody.

Pokud se rozhodnete pro naše pryžové granulátové desky ORION, zaručujeme dlouhou životnost materiálu, bezpečnost pro děti, čistotu a snadnou údržbu.

Umístění hřiště

Nad prostorem hřiště a v jeho blízkosti by se nemělo nacházet elektrické vedení, pod prostorem hřiště jsou nežádoucí trasy kanalizace a inženýrských sítí. V případě poruchy se vystavujete zásahu do herní plochy. Nejlepší terén je rovina, zajímavé řešení nabízí ale také přírodní či uměle vytvořené vyvýšeniny pro skluzavku nebo vysutý most.

Mobiliář

Pokud to dovolí dispozice Vaší zahrady, umístěte v blízkosti hřiště lavičku. Při hraní dětí oceníte dohled v sedě.

Herní prvky

Sami zvažte, pro jak staré děti hřiště budujete. Vezměte v úvahu potřeby dětí nyní a v budoucnu. Kvalita použitých materiálů je zásadní pro dlouhou životnost a bezpečné užívání. Dřevo je nejrozšířenější, kov zajišťuje téměř nezničitelnost. Kombinací dřeva a kovu můžete dosáhnout pěkného vzhledu a poměrně vysoké odolnosti proti povětrnostním vlivům.

14/4/2022