Specialisté na gumárenskou výrobu

Certifikace

Ve Společnosti je vytvořen, dokumentován, uplatňován, udržován a trvale zlepšován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016. Rozsah je určen pro následující činnosti spojené s:

  • Výrobou a prodejem pryžových podlahovin, profilových dopravních pasů, pryžových podložek pod patu kolejnice a dalších lisovaných dílu z pryže,
  • výrobou a prodejem válečků pro transportní zařízení,
  • řezáním pryže a jiných materiálu oscilačním nožem,
  • vytlačováním pryžových nezvulkanizovaných folií,
  • nákupem a prodejem a dodáváním hladkých dopravních pásů.

a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 pro všechny výše zmiňované činnosti. Ze systému je vyloučen návrh a vývoj, který Společnost nezajišťuje. Všechny tyto systémy jsou současně předmětem certifikace dle zmíněných mezinárodních norem.

    Fotogalerie