Specialisté na gumárenskou výrobu

Aktuality

arrow backZpět na přehled aktualit

Politika společnosti KSK -BELT

Přidáno 08.07.2015

Politika společnosti KSK-BELT, a.s.

v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci při výrobě pryžových výrobků a válečků pro transportní zařízení

V souladu s dalším směřováním naší společnosti směrem k neustálému zlepšování efektivnosti a co možná nejvyšší kvality námi poskytovaných služeb a při spojení zachování šetrného přístupu k životnímu prostředí, vyjadřuje vedení společnosti obecnou formou hlavní zásady závazků, které vytvořily rámec pro stanovení cílů kvality jako vlastní politiky kvality, politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentální politiky:

• Docílit a neustále dosahovat stabilní kvalitu svých výrobků a služeb v součinnosti se zlepšováním celkové výkonnosti společnosti.
• Svojí práci odvádět tak a takovým způsobem, aby dokončená činnost byla doporučením pro novou zakázku a důvěru v nás, jako společnosti, byla nejvyšší prioritou a zároveň metou pro naši činnost.
• Neustále se vzdělávat, zvyšovat osobní zaujetí, motivovat své zaměstnance k neustálému zvyšování odbornosti, znalostí a dovedností, vedoucí ke zdokonalování činnosti firmy.
• Intenzivně ovlivňovat podvědomí zaměstnanců faktem, že jsou všichni beze zbytku odpovědni za svůj osobní rozvoj, rozvoj společnosti, kvalitu a kvalitní práci pro spokojeného zákazníka.
• Vždy hájit zájmy firmy a zákazníků a používat takové technologie, technická zařízení a pomůcky, aby se neustále zvyšovala kvalita služeb a zároveň bylo umožněno maximalizovat snahu o ochranu životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
• V rámci provádění činností a služeb firmy brát zřetel na dodržování předpisů a norem, souvisejících s životním prostředím a bezpečností a ochranou zdraví při práci a minimalizovat rušení pohody obyvatelstva.
• Vždy upřednostňovat při ochraně životního prostředí prevenci, tzn. snižovat zbytečná a nepřijatelná rizika vzniku ekologických nehod jako výhodnější řešení proti odstraňování jejich následků. Totéž platí pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

• Odráží závazek vrcholového vedení k zajištění prevence vzniku pracovního úrazu a poškození zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která je vždy nedílnou součástí filosofie Společnosti.

• Spočívá v minimalizaci dopadů její činnosti na ŽP prostřednictvím procesu neustálého zlepšování všech postupů a v důsledné prevenci znečišťování jako základním řídícím aktu celé Společnosti, a to využitím řízení významných environmentálních aspektů a řízené minimalizace jejich dopadů.

• Strategickým cílem Společnosti je dodržení všech zákonných norem a předpisů, všech relevantních právních požadavků a jiných požadavků, kterým organizace podléhá a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům, a omezení negativních dopadů činnosti Společnosti na životní prostředí a omezení identifikovaných nebezpečí a rizik.

• Snižovat množství odpadů a hledat cesty k trvalému snižování spotřeby energií a materiálů a tyto možnosti doporučovat svým zákazníkům.
• Zlepšovat vztahy mezi zákazníky a dodavateli firmy s cílem neustálého zlepšování kvality poskytovaných služeb.

15. 11. 2014 

Ing. Marcela Kadová

Fotogalerie